Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Szybka wysyłka

Zamówienia złożone do godziny 10:00 wysyłamy tego samego dnia*
(dotyczy przesyłek kurierskich oraz płatności PAYU lub za pobraniem)

Zamówienia złożone po 10:00 również staramy się, w miarę możliwości, wysłać tego samego dnia. Dotyczy to tylko zamówień, w których wszystkie towary oznaczone są “w magazynie – wysyłka 24 h”

Szczegółowy cennik wysyłek zagranicznych -> KLIKNIJ

W okresie przedświątecznym, przed Dniem Dziecka oraz w dniach darmowej dostawy i promocji, długość realizacji zamówienia może się nieznacznie wydłużyć.

* nie dotyczy przedmiotów z dłuższym okresem oczekiwania, co zawsze zaznaczone jest na karcie produktu.

Darmowa dostawa

Wszystkie zamówienia powyżej 299 zł wysyłamy do Państwa GRATIS.

Pakowanie na prezent

Jeśli chcecie Państwo obdarować bliską osobę eleganckim i niezapomnianym prezentem, polecamy nasze opakowania prezentowe.

Dostawa gratis od 299 zł
Wysyłka już od 12,99 zł

Regulamin konkursu "Wyprawka z @polozna_kasia"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Wyprawka z polozna_kasia” i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest MAMISSIMA sp. z o.o ul. Wiertnicza 59 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000266232 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XI Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym w wysokości 1221500 PLN, NIP 9512196838 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilach Facebookowych oraz Instagramowych mamissima oraz @polozna_kasia od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 01.10.2019 roku do 30.11.2019 roku.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b). Ma profil publiczny na IG ( nie prywatny ). Profil powinien być publiczny pomiędzy 1.10 – 5.12.2019
c) nie jest pracownikiem MAMISSIMA sp. z o.o.;
d) nie jest członkiem rodziny pracownika MAMISSIMA sp. z o.o. .
e) nie jest członkiem rodziny @polozna_kasia

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać publiczne konto na INSTAGRAMIE lub upublicznić je w podanym powyżej terminie ( konto nie może być prywatne ) b) zrobienie zdjęcia związanego z tematyką ciąży, porodu, szykowania się do porodu, szykowania wyprawki, okresem po porodowym, czas z noworodkiem i opublikowanie go na swoim profilu INSTAGRAMOWYM oraz oznaczenie go #wyprawkazmamissima #wyprawkapołożnejkasi #wyprawka
c) opublikowanie zdjęcia z powyższymi oznaczeniami na swoim profilu instagramowym w dniach 1.10 – 18.11.2019r.
§ 4
NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są:
wymienione w artykule rzeczy z rekomenedowanej wyprawki @polozna_kasia #wyprawkapoloznejkasi na blogu lovemamissima.pl w dniu 17-19.10

A oto lista rzeczy:

Ultradżwiękowy nawilżacz BEABA

Wanienka Beaba Cameleo
Stojak do wanienki Beaba Cameleo
Przewijak Beaba Cameleo
Beaba organizer na pieluszki
Beaba elektroniczny aspirator do nosa
Kosmetyczka z 9 akcesoriami do pielęgnacji
Torba dla mamy LASSIG Green Label z akcesoriami
CZNICZEK GRO company
Ręcznik Poofi
Pieluszki/ otulacze bambusowe – Zestaw- 3 szt little Water Łabedź
Pieluszki / otulacze bambusowe – Zestaw 2 szt. Water
Lassig Otulacz ciepły rożek
Beaba – zestaw kąpielowy mineral
Śpiworek do spania – Gro Company
Sukienka do porodu – granatowvo
Szlafrook Granatovo
O łącznej wartości: 3465zł netto, po dodaniu podatku całkowita wartość nagrody wynosi 3850 zł.

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową: Katarzyna Płaza – Piekarzewska ( polozna_kasia ) Magdalena Janowska ( Członek Zarządu Mamissima Sp. Zo.o. ) oraz Anna Cłapińska ( pr manager Mamissima). Nazwisko Zwycięzcy zostanie opublikowane w INSTASTORY na profilu mamissima oraz zostanie wysłana do niego wiadomość na INSTAGRAMIE.
Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wiele razy publikując na swoim profilu INSTAGAMOWYM wiele zdjęć z powyższymi oznaczeniami i w określonym w regulaminie terminie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje wyżej wymienioną komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe zdjęcie.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną na INSTAGRAMIE wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu pocztowego numeru 
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. http://www.mamissima.pl/regulamin_konkursu_wyprawka_z_polozna_kasia.html

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.mamissima.pl/regulamin_konkursu_wyprawka_z_polozna_kasia.html